Søke plass hos oss

Vi er en privat barnehage, og barnehageplass søkes gjennom Ålesund Kommune.

Barnehageplass søkes gjennom Ålesund Kommune.

https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-eller-endre-barnehageplass/

 

Fristen for opptak for neste barnehageår er 1.mars.

 

Vi kan ta inn barn gjennom året hvis vi har ledig kapasitet. De siste årene har barnehagen hatt gode søkertall og plassene fylles fort opp.

 

Ta gjerne kontakt med oss i forbindelse med opptak om dere har spørsmål. Det er også mulig å få komme på omvisning og samtale i forbindelse med opptak.Vi tar forbehold om at dette kan være vanskelig i perioder med restriksjoner grunnet smittevern.