Pedagogisk bakgrunn

Et av de vesentligste kjennetegn ved den pedagogikken som praktiseres i Rudolf Steinerbarnehager er, at man lar barn være barn, lekende barn.

 Prinsippet om etterligning og syvårsperioder - barnet fra 0-7 år

I følge Rudolf Steiner lærer barnet i førskolealder ved etterligning og ikke ved forstandsmessig forklaring, og derfor skal den voksnes adferd være således, at barnet lett kan etterligne den uten ytterligere forklaringer.

For eksempel ved å lage meningsfulle hverdagslige gjøremål som barnet kan la seg inspirere av i sin lek. Det kan være hagearbeid, sying, matlaging, tøyvask, lett rengjøring osv.

Slik skifter temaer man har fokus på innenfor steinerpedagogikk i forhold til de forskjellige alderstrinn, som innenfor pedagogikken kalles syvårsperioder:

 

 

 Naturens betydning i pedagogikken

Naturen og årstidenes rytme spiller en meget vesentlig rolle for vår pedagogikk. For det første opplever barna de skiftende årstiders særpreg og stemninger på nært hold, og de stimulerer sansene. Vi tar også naturen med oss innendørs der vi omgir oss med naturmaterialer som tre, kongler, ull , bomull, silke og lignende

Det er mange gode grunner til at barn skal tilbringe mye tid i naturen, flere vitenskapelige undersøkelser beviser at:

  • Barns fantasi og opplevelsesevne styrkes i naturen
  • Barns motoriske ferdigheter forbedres, når de beveger seg på ujevnt underlag
  • I naturen styrkes barnas muskler, smidighet, balanse og fornemmelse av rom
  • Barn som er mye ute i naturen, får styrket immunforsvar og færre sykedager
  • Naturen og utelivet styrker konsentrasjonen og gir harmoniske og kreative barn
  • For barn er det avgjørende å lære igjennom sansing og bevegelse.
  • Når et barn oppholder seg mye ute i naturen, blir det forbundet med naturen. Barnet opplever en glede ved naturen og får en stor viten om og kjærlighet til naturen
  • Naturglede er med på å gjøre oss miljøbevisste og bedre til å passe godt på vår jord – som våre barn jo en dag skal arve…

 

Fra jord til bord .....

 

Vi dyrker og høster og spiser ......