Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

MATEN OG MÅLTIDENE

Næringsrik og sunn mat har stor betydning for barnets utvikling. De første 7 leveår er barnet i sterk vekst og i de første årene legges grunnlaget for barnets matvaner.

DEN FRIE LEKEN

Vi anser barnets fantasifulle leik som et viktig redskap for tilegnelsen av personlige og sosiale ferdigheter, også på lengre sikt. ”Som man leker som barn, således arbeider man som voksen”