ROSENRØD - DE YNGSTE BARNA

"En liten mus krøp ut av sitt hus. Den så etter mat i kopp og på fat. En liten bit her og en liten der Er nok for meg som liten er"

Rosenrød er en småbarnsavdeling med 10 plasser for barn fra 1 til 3 år.

Vi tar inn barn fra det året de fyller ett år. Noen starter før de fyller ett, andre litt etter.

De yngste barna har behov for mye nærhet, omsorg, ro og tid til å gjøre sine egne opplevelser og erfaringer. De har også stor behov for voksenkontakt når de begynner i barnehagen og da er et fang en trygg base i hverdagen.

Hverdagen på Rosenrød følger en fast dagsrytme, der de grunnleggende aktivitetene som måltid, stell, søvn og leik gjentas til faste tider hver dag. Barn er rytmiske i sin natur og trives best når ting skjer til samme tid og tilnærmet lik måte.

Leiken hos de yngste barna består for det meste av fysisk aktivitet hvor de får øvet seg i å mestre motorikken og ferdighetene sine som å hoppe, klatre, danse, løpe og lignende Barna viser stor glede når de får utfolde seg sammen. I dukkekroken begynner den tidlige rolleleken med kopper og kar, borddekking bl.a. Etter hvert finner de også ut at bøker og puslespill kan være spennende.

Barna er ute mellom kl.10.00 og 11.00 hver dag gjennom hele året, og ellers om ettermiddagen når værforholdene er bra. Soving skjer i vognrommet eller rett utenfor, under tilsyn, i egne vogner etter hovedmåltidet og ut ifra behov.

De voksnes rolle som forbilde og etterligningsmodell er viktig bl.a. med hensyn til språkutviklingen som skjer raskt de første leveårene. Barna leiker og ser hva de voksne gjør i hverdagen som for eksempel matlaging og renhold. Barna tar etter det de ser og opplever og tar det inn i leiken. Yngre barn trenger ikke alltid å delta og gjøre det samme som eldre barn. Aktivitetene tilpasses deres eget utviklingstrinn og mestringsevne, og etter hvert som de utvikler seg får de prøve seg på nye aktiviteter som maling, eventyrstund og korte turer. Vi har sangstund hver dag før vi går ut. Der bruker vi enkle rim og regler og sanger med bevegelser tilpasset årstiden og årstidsfestene.

Fredag er det felles ring sammen med avdeling Snehvit.