SNEHVIT - DE STØRSTE BARNA

Snehvit er vår storbarnsavdeling med barn fra 2,5 til 5 år.

Begge våre avdelinger har tilnærmet lik dagsrytme i forhold til måltid og utetid.

På morgenen og i utetida er vi ofte sammen.

Avdeling Snehvit har ringen/sangstund ca. kl. 9.30 hverdag.

Ringen blir preget av årstidene, naturens forvandlinger og fester som vi forbereder.

Sanger, rim og regler bindes ofte sammen av en fortelling, som vi opplever sammen.

Fredagene har vi felles sangstund med avdeling Rosenrød.

Etter ringen er det en aktivitet. Det veksles mellom tegning, maling og andre formingsaktiviteter, bivoks, baking og tur.

Ved turer blir gruppen delt etter alder.

4-5 åringene har turdag på mandager. De bærer sekk selv, og sin egen nistemat og drikke. Dette er en god øvelse til skolestart. Siste mandagen i måneden tar vi turen til Steinerskolen der vi spiser og hygger oss sammen med elevene på skolen. I 2020 og 2021 har vi ikke hatt anledning til å være sammen med skolen, men håper å få gjenoppta tradisjonen når ting normaliserer seg litt etter en tid med "annerledeshet".

2-3 åringene har turdag på onsdag, i perioder sammen med noen av de eldste barna på Rosenrød.

Da er det skogen og tursti til Husafjellet eller Ørnetua som er vanlige turmål, men noen ganger kan vi finne på å gå en litt ”lengre” tur.

 5-åringene er de store i barnehagen og trenger også litt andre utfordringer etter hvert. De får delta i matlagingen som å skjære frukt og dekke bordet, og få andre små oppgaver. De kan også holde på med aktiviteter som å spikke, sying o.l. hvis de har lyst til det.

De siste ukene før sommerferien øver vi inn et skuespill med barna. Her får de øve seg i samarbeid, konsentrasjon og mot. Barna får prøve ulike roller, for så til slutt få sin egen. Skuespillet blir vist frem på sommerfesten.

Førskolebarna rir ut av barnehagetiden på kjepphester som de selv har laget....