DEN FRIE LEKEN

Vi anser barnets fantasifulle leik som et viktig redskap for tilegnelsen av personlige og sosiale ferdigheter, også på lengre sikt. ”Som man leker som barn, således arbeider man som voksen”

Leken gir mulighet for å oppleve medmennesket, være initiativrikt, og med tiden å kunne utvikle en kreativ og ukonvensjonell tenking.

Derfor er en av våres aller viktigste oppgaver som voksne å skape de rammer, som gjør det mulig for barnet å kunne utvikle den dype, fantasifulle leik. At vi sammen med foreldrene gir barnet de impulser som kan skape grobunn for de sunne fantasikrefter i barnet.

Det er viktig at barnet i den tidlige barndom er uten påvirkning av medier fra tv, film, datamaskin, elektroniske spill osv., da dette i høy grad svekker barnets livs-og fantasikrefter. Barn i denne alderen skal lære å kjenne verden på en konkret og direkte måte og ikke gjennom en fiktiv verden. De skal ha nærhet i form av kontakt med riktige mennesker, de skal oppleve igjennom å høre eventyr, delta i daglige gjøremål, få ro til å fordøye det de opplever i den riktige verden.

Sunne fantasikrefter skapes i barnehagen gjennom den frie leken, gjennom den daglige eventyrfortelling, sanglek og årstidsfester. Gjennom leketøyets forvandlingsmuligheter, ved å få lov til å bruke inventaret på en skapende måte. Stoler, bord og benker m.m. kan også brukes til å bygge hus, borg, huler eller så mye annet.

Målet er at barnet gjennom leken kan utvikle ferdigheter og kunnskaper som:

-kroppsbeherskelse.

-grov og fin motorikk.

-språklig utvikling.

-fantasifullhet, som senere blir til kreativ tenkning og handling.

- evnen til sosialt samspill.

For øvrig er det også lov å ”kjede” seg litt innimellom, da det etterfølgende hos barnet, oppstår indre trang til å handle. Dermed blir barnet mer medskapende på sitt eget livsinnhold, og leketiden i barnehagen går fra beskjeftigelsesterapi til selvutvikling.

Siden målet er å fremme barnets lekeutvikling, kreativitet og fantasi, er leketøyet så uferdig som mulig. På denne måten får barnet mulighet for å bruke og styrke sine  egne fantasikrefter.

I barnehagen er alt leketøyet laget av såkalte ekte materialer som silke, ull og bomullsstoff, porselen, metall og tre som skal nære barnets sanser best mulig i den tidlige alderen.

 

Under den frie leken lager vi mat, baker brød og boller, vasker hus og andre huslige gjøremål samt forbereder årstidsfester osv.

Det utføres på en måte der forklaringer er unødvendige, og barna kan gjennom iaktakelse og utførelsen selv erfare og komme til forståelse.

Hvis ikke barna er med i våres gjøremål, leker de omkring oss. Ofte så kan man oppleve at de voksnes aktivitet etterliknes i barnas lek.

At barnet lærer ved etterlikning betyr at de voksne må være seg dette bevisst og fremstå som gode forbilder. Alt hva de voksne foretar seg preger barnet på godt og vondt, og blir enten direkte etterliknet eller ligger til inspirasjon for deres lek. Derfor utfører vi voksne i barnehagen bevisst som en del av vår pedagogikk, forskjellige praktiske gjøremål, som handler om de nære ting i et barns liv.